Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ακαδημίας ΙFBB » Προσωπικός Γυμναστής

Περιγραφή μαθήματος

 

Το μάθημα Προσωπικός Γυμναστής παρέχει μια επισκόπηση των φυσιολογικών και κινησιολογικών πτυχών που σχετίζονται με τις αθλητικές επιδόσεις και πιο συγκεκριμένα την προπόνηση με βάρη. Μερικά απο τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής: Κύκλοι προπόνησης, Προγράμματα προπόνησης, Πρακτικές Αρχές Προπόνησης, Καρδιαγγειακή Προπόνηση και Αθλητικό Marketing.

 

Διάρθρωση μαθήματος:

 

• Φυσιολογία της Άσκησης

o Εισαγωγή

o Φυσιολογική αξιολόγηση της φυσικής επάρκειας

o Συστήματα για την λήψη ενέργειας

o Η φυσιολογία της μυϊκής δύναμης: γενικές έννοιες

o Ανάλυση αθλητικής κίνησης

o Εργομετρία

o VO2

o Η καρδιακός ρυθμός

o Το γαλακτικό οξύ 

o Αναερόβιο κατώφλι

o Κατώφλι γαλακτικού οξέως

o Το κατώφλι του αερισμού

o Έλεγχος φορτίων εργασίας με την εφαρμογή των κατωτάτων ορίων

o Καλή υγεία και προπόνηση αντοχής

 

 

 

• Προπόνηση με βάρη

o Αρχές προπόνησης με βάρη

o Διαφορετικοί τύποι της δύναμης που πρέπει να εφαρμόζονται

o Συμβολισμός φορτίου ή δείκτες φορτίου

o Προσαρμογή κατα την προπόνηση

o Προπονητικά μέσα

 

 

• Κύκλοι άσκησης-προπόνησης

o Συστήματα προπόνησης και προγράμματα

o Προθέρμανση

o Διατάσεις

o Βασικές τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης

o Βασικές Αρχές Άσκησης

o Καρδιαγγειακή άσκηση

 

• Ερωτηματολόγια και αξιολογήσεις

 

• Αθλητικό Marketing