Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ακαδημίας ΙFBB » Προπονητής Βody Building και Fitness

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα Προπονητής Body Building και Fitness έχει ως στόχο να μεταδώσει προηγμένες θεωρητικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται σε προχωρημένα επίπεδα αθλητικής προπόνησης. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος οι μαθητές θα έχουν γνώσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων άσκησης για άτομα με διαφορετικά ιατρικά ιστορικά και ποικίλα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

 

Διάρθρωση μαθήματος:

 

Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες του Μυοσκελετικού συστήματος
• Το οστικό σύστημα
• Το αρθρικό σύστημα
• Το μυϊκό σύστημα

Κεφάλαιο 2: Γενική Φυσιολογία
• Το σύστημα των Αρθρώσεων
• Το Οστικό σύστημα
• Η φυσιολογία των μυών
• Ο μεταβολισμός της ενέργειας
• Το ενδοκρινές σύστημα

Κεφάλαιο 3: Φυσιολογία της Άσκησης
• Το Καρδιαγγειακό σύστημα
• Φυσιολογικές αποκρίσες και προσαρμογές κατα την προπόνηση με βάρη
• Κινητικός έλεγχος και ιδιοδεκτικότητα
• Ασφαλής συνταγογράφηση για Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού
• Αιμοδυναμικοί παράγοντες και καρδιαγγειακά συμβάματα

Κεφάλαιο 4: Μυοσκελετικοί Τραυματισμοί κατα την προπόνηση με βάρη
• Τύποι τραυματισμού
• Τα τρία στάδια του τραυματισμού
• Κίνδυνοι Εξοπλισμού
• Πρόληψη των Τραυματισμών
• Συστάσεις
• Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάρρωση

Κεφάλαιο 5: Βασικές Έννοιες της Ανθρωπομετρίας
• Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις
• Σωματότυποι
• Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του σώματος
• Αναλογίες σώματος

Κεφάλαιο 6: Αρχές Κινησιολογίας στην Προπόνηση με βάρη
• Τύποι μυϊκής σύσπασης
• Λειτουργική ταξινόμηση των μυών του σώματος
• Μυς και οι κινήσεις τους
• Κινήσεις και ειδικοί μύες

Κεφάλαιο 7: Αρχές Βιο-μηχανικής στην Προπόνηση με Βάρη
• Κινηματική
• Κινητική

Κεφάλαιο 8: Εφαρμοσμένη Κινησιολογία και Βιο-μηχανική στην Προπόνηση με Βάρη
Ανάλυση ασκήσεων για:
• Τρικέφαλους
• Δικέφαλους
• Θωρακικούς
• Ραχιαίους
• Μηρούς
• Κνημιαίους
• Κοιλιακούς
• Τραπέζοειδείς & Τραχηλικούς μυς

 

Κεφάλαιο 9: Ερωτηματολόγια και ελέγχου


Κεφάλαιο 10: Κύκλοι Άσκησης-Προπόνησης
• Αρχές Προπόνησης (Basic και Advanced)
• Ασκήσεις προθέρμανσης
• Διατάσεις
• Βασικές τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης μυών
• Καρδιαγγειακή άσκηση

Κεφάλαιο 11: Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας

 

Κεφάλαιο 12: Οργάνωση και Διαχείρηση Γυμναστηρίου
• Βασικοί κανόνες και πολιτικές Γυμναστηρίου
• Εκπαίδευση Προσωπικού
• Λειτουργία του εξοπλισμού και συντήρηση