Oροι χρήσης MBFA 

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.


Αυτή η συμφωνία (οι «Οροι Χρήσης») είναι ένα νομικά δεσμευτικό συμβόλαιο ανάμεσα σε Εσάς («Εσείς» «Εσάς» «Σας», “χρήστης”, “χρήστες”) και την MBFA LTD («MBFA» «Εμείς» «Εμάς» «Μας»). Αυτή η συμφωνία διέπει τη χρήση οποιουδήποτε δικτυακού τομέα ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας χειρίζεται η MBFA (συλλογικά, «ιστοσελίδα»), συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ιστότοπου μέσω του οποίου εισέρχεστε σ`αυτήν τη συμφωνία και οποιουδήποτε λογισμικού προγράμματος, κειμένου, εγγράφου, παρεχομένων υπηρεσιών ή οπουδήποτε άλλου υλικού διαθέσιμου μέσω των ιστοσελίδων (συλλογικά «περιεχόμενο»).


Η πρόσβαση και η χρήση του www.ifbbeducation.com  και όλων των άλλων σελίδων και τομέων που χειρίζεται η MBFA LTD καθώς και του περιεχομένου τους, υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η MBFA LTD:

 

Οροι Χρήσης:

 

Το περιεχόμενο που διατίθεται είναι γενικής φύσεως, παρουσιάζεται σε περιληπτική μορφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακαλώ διαβάστε το κείμενο “ Πως λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ακαδημίας IFBB”  (http://www.ifbbeducation.com/site-menu-126-el.php), κατόπιν αποδοχής των Ορων χρήσης αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε πως λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ακαδημίας IFBB χρήσης σύμφωνα με το κείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στου Ορους χρήσης.


Θα πρέπει να είσαστε τουλάχιστον 18 χρονών για να μπορέσετε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας που αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο Νόμο. Στην παραπάνω απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση από την ιστοσελίδα υλικού ή πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο εκτός εάν αυτό ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.


Επίσης συμφωνείτε οτι δεν υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο, οτι τα στοιχεία που καταχωρήτε είναι ακριβή, έγκυρα και πλήρη όπως ζητείται από τους Ορους χρήσης και δεν καταχωρήτε ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή στοιχεία. Καταχώρηση ψευδών, παραπλανητικών ή ανακριβών στοιχείων μπρορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού σας, ανάκληση του/των διπλώματος/των σας ή/και της/των αίτησης/ εων σας και δεν θα γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων. Αυτή η πράξη απαλλάσσει την ΜΒFA, το προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους δικαιπάροχους της και τους προμηθευτές της από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία κάθε είδους και φύσης, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης.


Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την γυμναστική, τον αθλητισμό και την διατροφή. H MBFA σας συμβουλεύει έντονα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα εξάσκησης ή διατροφής. Οι πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με το περιεχόμενο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν συμβουλές και διαγνώσεις γιατρών ή άλλων ιατρικών συμβούλων.Ποτέ μην παραβλέψετε φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού λόγω της δικής σας ερμηνείας του περιεχομένου.


Με την δημιουργία λογαριασμού επιβεβαιώνετε οτι έχετε την έγκριση του γιατρού σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο γενικότερα. Η MBFA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να τερματίσει λογαριασμό χρήστη για οποιοδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμένων ιατρικών παθήσεων.


Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο πρέπει να είσαστε κάτοχος ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC ή Macintosh), σύνδεσης στο διαδύκτιο και εκτυπωτή. Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υλισμικό ή λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, αποτυχίες ή καθυστερήσεις σε μεταδόσεις δεδομένων ή συνδέσεις δικτύων που ευθύνονται σε ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα, ή για πληροφορίες που είναι απολεσθείσες, καθυστερημένες, ελλειπής, δυσανάγνωστες, σε μετάβαση μέσω ταχυδρομείου ή που έχουν σταλεί σε λάθος παραλήπτη. Οι χρήστες πρέπει να καταχωρήσουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (info@ifbbeducation.com). Η MBFA διατηρεί το δικαίωμα, κατα την δική της κρίση, να ακυρώσει ή να αναστείλει την παραχώρηση του περιεχομένου σε περίπτωση που ηλεκτρονικός ιός ή άλλο συμβάν πέραν του ελέγχου της παρεμποδίσει την διαχείρηση, ασφάλεια ή την σωστή λειτουργία των μέσων μέσω τον οποίων διατίθεται το περιεχόμενο.


Η ιστοσελίδα αυτή είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη η μελέτη και η κατανόηση του περιεχομένου προκειμένου να επιτύχετε στις εξετάσεις. Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την MBFA κατα τις ώρες και μέρες λειτουργίας εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία στην χρήση της ιστοσελίδας κατα την περίοδο για την οποία έχετε πληρώσει τα ανάλογα τέλη των μαθημάτων.


‘Ειναι υψίστης σημασίας για εμάς η πρακτική εφαρμογή των θεωριτικών γνώσεων που αποκτάτε κατά την διάρκεια των μαθημάτων μας. Θα σας ζητηθεί να παρέχετε αποδείξεις απόκτησης πρακτικής εμπειρίας σε επαγγελματικό γυμναστηριακό μέσω της εφαρμογής αυτών των γνώσεων χώρο όπως σημειώνεται στο κείμενο “ Πως λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ακαδημίας IFBB” (http://www.ifbbeducation.com/site-menu-126-el.php). Με την αποδοχή των Ορων Χρήσης επιβεβαιώνετε οτι έχετε την έγκριση του γιατρού σας να προχωρήσετε σε τέτοια ενέργεια.


Επιπλέον είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη η επιλογή ενός επαγγελματικού γυμναστηριακού χώρου που πληρεί τις προυποθέσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας IFBB (επαγγελματικό γυμναστήριο, καταρτισμένοι γυμναστές) (http://www.ifbbeducation.com/site-menu-126-el.php). Αυτή η πράξη απαλλάσσει την ΜΒFA, το προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους δικαιπάροχους της και τους προμηθευτές της από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία κάθε είδους και φύσης, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης.

 

Πολιτική ακύρωσης

 

Δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων για τέλη που αφορούν διαδυκτιακά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα διαδυκτιακό μάθημα (αφού και οι τρείς προσπάθειες για εξέταση είναι ανεπιτυχείς μέσα στο χρονικό διάγραμμα που περιγράφεται στο επεξηγηματικό κείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας IFBB) (http://www.ifbbeducation.com/site-menu-126-el.php), θα πρέπει να επανεγγραφείτε στο μάθημα, να πληρώσετε τα τέλη του μαθήματος και να επαναλάβετε την διαδικασία μελέτης εάν επιθυμείτε να επιτύχετε στην εξέταση σας.


Το 90% (χρέωση 10% για τέλη ακύρωσης) των τελών των επιτόπιων μαθημάτων θα επιστρέφεται εάν και εφόσον η MBFA παραλάβει γραπτή ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας (info@ifbbeducation.com) τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος. Δεν θα δίνεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωσεις που η ακύρωση γίνει μεσα σε χρονική περίοδο μικρότερη των 30 ημερών απο την ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος.

 

Προειδοποιήσεις Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

Το περιεχόμενο είναι ιδιοκτησία της ΜBFA ή της έχουν δωθεί τα δικαιώματα διαχείρησης του. Η MBFA και οι δικαιοπάροχοι της διατηρούν το δικαίωμα κυριότητος του περιεχομένου σε όλο το φάσμα των δικαιωμάτων τους. Απαγορεύεται η λήψη και η αναπαραγωγή του περιεχομένου, εξαιρουμένης της χρήσης του όπως καθορίζεται από την ΜBFA από τους χρήστες που έχουν καταβάλει τα ανάλογα τέλη μαθημάτων. 


Σας παραχωρείται μη αποκλειστική, μη μεταφερόμενη, περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του περιεχομένου κατα την περίοδο για την οποία έχετε πληρώσει τα ανάλογα τέλη των μαθημάτων.


Σας παραχωρείται μη αποκλειστική, μη μεταφερόμενη, περιορισμένη άδεια εκτύπωσης των υλικών του περιεχομένου μόνο για δική σας προσωπική χρήση.


Απαγορεύεται να αντιγράψετε, να διανείμετε ή να καταστήσετε διαθέσιμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός απο εσάς το εν λόγω υλικό ή περιεχόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να μοιραστείτε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης σας ή την χρήση σας του περιεχομένου με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός απο εσάς, ή να μεταβάσετε, να ενοικιάσετε, να πουλήσετε, ναμεταφράσετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του ή να το χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς έγγραφη έγκριση από εμάς. Μπορεί να κατηγορηθείτε για οποιαδήποτε παραβίαση προκύψει ή άλλως ενθαρρυνθεί από την μη συμμόρφωση σας με τους όρους αυτής της συμφωνίας. Απαγορεύεται η αφαίρεση, τροποποίηση ή απόκρυψη με οποιοδήποτε τρόπο συμβόλων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων ενδείξεων που περιέχονται στο περιεχόμενο.


Ολες οι επικεφαλίδες των ιστοσελίδων, τα λογότυπα, τα γραφικά και οι εικονίδια των κουμπιών αποτελούν εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας  και οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τομέα ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας χειρίζεται η MBFA. Οποιοδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, προιόντα, ονόματα εταιριών και λογότυπα που αναρτίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Η διαδικασία εγγραφής μελών στην ιστοσελίδα απαιτεί την καταχώρηση συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών και μεταξύ άλλων προυποθέσεων εγγραφής, συμφωνία με αυτούς τους Ορους Χρήσης ώστε να σας δωθεί πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω τις ιστοσελίδας.


Αναγνωρίζετε ότι κατα την σύνδεση σας με την ιστοσελίδα δύναται να μεταφερθούν πληροφορίες μέσω τοπικών μεταφορέων ανταλλαγής, φορείς κέντρων ανταλλαγής και δικτύων κορμού, δρομολογητές, διακόπτες και άλλες συσκευές που ανοίκουν, συντηρούνται και διαχειρίζονται τρίτοι, τοπικοί και υπεραστικοί φορείς, παροχείς υπηρεσιών internet και άλλοι οι οποίοι δεν βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο και την δικαιοδοσία της MBFA και των προμηθευτών της. Συνεπώς, η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για ή σχετικά με καθυστέρηση, αποτυχία, καταστροφή ή διακοπή στην μεταφορά δεδομένων ή άλλων πληροφοριών κατα την χρήση της Ιστοσελίδας.


Θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους τρόπους που εξηγούνται στην Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλώ διαβάστε το κείμενο πριν δημιουργήσετε λογαριασμό.

 

Αποποίηση Ευθυνών

 

Η MBFA δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο, την διάρθρωση, το σχεδιασμό και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του περιεχομένου χωρίς προειδοποίηση.


Το περιεχόμενο προέρχεται από πηγές που θεωρούνται έγκυρες ωστόσο ενδέχεται να περιέχει ανακρίβιες ή τυπογραφικά λάθη. Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη χρήση του περιεχομένου ή της ιστοσελίδας. Η χρήση του περιεχομένου και της ιστοσελίδας γίνονται καθαρά με δικό σας ρίσκο. Οι απόφοιτοι χρήστες έχουν ευθύνη για την διατήρηση των ικανοτήτων τους και την εφαρμογή των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων τους ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε περίστασης. Οι απόφοιτοι χρήστες ή/και οι πρωην χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα άτομα που γυμνάζονται κάτω από την επίβλεψη τους έχουν συμβουλευθεί τον γιατρό τους πριν αρχίσουν κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής ή διατροφής. Αυτή η πράξη απαλλάσσει την ΜΒFA, το προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους δικαιπάροχους της και τους προμηθευτές της από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία κάθε είδους και φύσης, που τυχόν προκύψει απο οποιαδήποτε πληροφορία, συμβουλή ή οδηγία που δώθηκε απο οποιοδήποτε μέλος, πρώην μέλος ή απόφοιτο μέλος, ανεξάρτητα εαν αυτή δώθηκε με βάση το περιεχόμενο ή όχι.


Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ικανοποιεί κυβερνητικους κανονισμούς.


Το περιεχόμενο διατίθεται “ως έχει” χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται απο το ισχύον δίκαιο, η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της αποποιούνται κάθε ευθύνη άμεση ή έμμεση, νομική ή άλλη, συμπεριλαμβανομένης άλλα όχι συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της εννοουμένης εγγύησης για την εμπορευσιμότητα, μη καταπάτηση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου ή καταληλλότητά της για συγκεκριμένο σκοπό. Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των συνδέσμων υπερκειμένων για ιστοσελίδες τρίτων ή της επικοινωνίας που πραγματοποιείται με ή μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.


Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν συνιστούν ούτε υποστηρίζουν οποιαδήποτε εξέταση, προιόντα ή διαδικασίες που μπορεί να αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Οι γνώμες που εκφράζονται μέσα απο άρθρα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αρθρογράφων. Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για συμβουλές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή προιόντα που διαφημίζονται μέσω της ιστοσελίδας. Φέρετε αυστηρά προσωπική ευθύνη για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στις πληροφορίες που διατίθονται μέσω της ιστοσελίδας. Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκείψει σε άτομα ή ιδιοκτησία που απορρέει από την χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, προιόντος, ιδέας ή οδηγίας που αναφέρεται στo περιεχόμενο. Η ΜΒFA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει οποιοδήποτε μέρος ή λειτουργία της ιστοσελίδας οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.


Η ΜΒFA, το προσωπικό της, οι συνεργάτες της, οι δικαιπάροχοι της και οι προμηθευτές της ή οποιοσδήποτε τρίτος αναφέρεται στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιασδήποτε φύσης ζημιές (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικά, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, απώλειες κερδών ή απωλειών που απορρέουν απο χαμένες πληροφορίες ή διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας) προκληθούν απο την χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου είτε βασίζονται σε εγγύηση, σε συμβόλαιο, δίκαιο περι αδικοπραξιών ή άλλη νομική θεωρία, και εαν η MBFA εχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.


Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε την ΜΒFA, το προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους δικαιπάροχους της και τους προμηθευτές της απο κάθε έφεση, απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ευθύνη ή διακανονισμό συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικά λογικά τέλη νομικών και λογιστικών υπηρεσιών που απορρέουν ή που υποτιθέμενα απορρέουν απο την χρήση του περιεχομένου. Η ΜΒFA θα σας ειδοποιήσει σε περίπτωση τέτοιας έφεσης, απαίτησης, αγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας και θα συνεργαστεί μαζί σας λογικά, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπιση σας έναντι οποιασδήποτε τέτοιας έφεσης, αξίωσης ή διαδικασίας.


Ολοι οι χρήστες και οι απόφοιτοι υποχρεούνται να σέβονται τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΜΒFA, της IFBB και της Ακαδημίας IFBB και επίσης τον κώδικα δεοντολογίας της IFBB. Οποιαδήποτε ανίθικη, παράνομη λη άλλη πράξη που προσβάλει την ΜΒFA, την IFBB και την Ακαδημίας IFBB ενδέχεται να οδηγήσει σε τερματισμό ή αναστολή του λογιαριασμού σας και ανάκλιση των διπλωμάτων σας και δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων. Αυτή η πράξη απαλλάσσει την ΜΒFA, το προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους δικαιπάροχους της και τους προμηθευτές της από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία κάθε είδους και φύσης, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης.

 

Συνολική Συμφωνία

 

Αυτοί οι όροι χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων της Πολιτικής Απορρίτου και του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Ακαδημίας IFBB) εμπεριέχουν όλους τους όρους χρήσης που διέπουν την χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας εκτος των όρων χρήσης αυτών δεν προορίζεται ούτε πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόθεση για να εισέλθετε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος σε συμβατική συμφωνία  με εμάς.


Αυτοί οι όροι χρήσης διαπνέονται και αναλύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των Ορων Χρήσης ορίζονται τα δικαστήρια της Κύπρου.


Η ΜΒFA δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως χωρίς προειδοποίηση και όποτε το κρίνει σκόπιμο. Οι τροποποιημένοι όροι χρήσης θα τίθονται σε εφαρμογή μετα την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα  www.ifbbeducation.com ή οποιουδήποτε δικτυακού τομέα ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας χειρίζεται η MBFA και η χρήση τους υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Είναι αποκλειστικά προσωπική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για τυχόν τέτοιες αλλαγές.